Totaalscore FNV Bondgenoten 77.7

Rapport instellingen

78 personen geselecteerd, GGW-score: 77.7

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Kwaliteit en ontwikkeling' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Kun je door je werk je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 83.7 55.2
Ja, erg goed 41.032 8.81169
Ja, goed 52.641 36.44823
Neutraal 6.45 30.54045
Weinig 0.00 15.11998
Nee 0.00 9.11212

Biedt je werkgever je voldoende scholing- en loopbaanmogelijkheden aan?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 70.8 44.0
Ja, erg veel 15.412 4.0529
Ja, veel 57.745 24.33220
Neutraal 24.419 34.74602
Weinig 0.00 17.52315
Nee 2.62 19.52581

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 4 vragen

De score op het onderwerp 'Inhoud en organisatie' is gebaseerd op de volgende 4 vragen:

Is je werk afwisselend?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 79.2 59.9
Altijd 43.634 22.12926
Vaak 50.039 40.25329
Soms 6.45 32.84350
Nooit 0.00 4.8642

Mag je de inhoud van je werk zelf bepalen?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 69.9 46.5
Ja, helemaal zelf bepalen 2.62 3.6483
Ja, veel zelf bepalen 76.960 32.54307
Neutraal 19.215 27.33610
Bijna niet zelf bepalen 0.00 19.52586
Nee, helemaal niet zelf bepalen 1.31 17.12261

Mag je zelf bepalen hoe je je werk uitvoert?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 78.2 57.8
Ja, helemaal zelf bepalen 17.914 10.11344
Ja, veel zelf bepalen 78.261 44.15845
Neutraal 2.62 22.42969
Bijna niet zelf bepalen 1.31 13.21752
Nee, helemaal niet zelf bepalen 0.00 10.11337

Heb je voldoende informatie om het werk uit te voeren?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 79.2 70.2
Ja, ruim voldoende 30.824 17.42307
Ja, voldoende 55.143 56.47476
Neutraal 14.111 17.12271
Onvoldoende 0.00 7.5993
Nee 0.00 1.5200

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Nuttig voor samenleving' is gebaseerd op de volgende vraag:

Vind je je werk nuttig voor de samenleving?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 84.3 66.7
Ja, zeer nuttig 48.738 17.42305
Ja, nuttig 42.333 45.35995
Neutraal 7.76 27.13587
Niet zo nuttig 0.00 7.1940
Helemaal niet 1.31 3.2420

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 3 vragen

De score op het onderwerp 'Leidinggevende kwaliteiten' is gebaseerd op de volgende 3 vragen:

Heeft je leidinggevende aandacht voor jou?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 67.0 48.1
Ja, zeer veel 6.45 4.7624
Ja, veel 65.451 26.43503
Neutraal 19.215 35.54699
Weinig 7.76 23.43104
Nee 1.31 9.91317

Heeft je leidinggevende waardering voor jou?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 70.2 51.6
Ja, zeer veel 10.38 6.4853
Ja, veel 61.548 31.14114
Neutraal 26.921 34.44552
Weinig 1.31 18.72480
Nee 0.00 9.41248

Heb je vertrouwen in de directie van je bedrijf?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 55.4 42.0
Ja, zeer veel 1.31 3.8505
Ja, veel 33.326 18.92505
Neutraal 52.641 36.64843
Weinig 11.59 22.73008
Nee 1.31 18.02386

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Steun collega's' is gebaseerd op de volgende vraag:

Krijg je hulp en ondersteuning van je collega's als je dat nodig hebt?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 75.6 65.1
Ja, zeer veel 19.215 12.61674
Ja, veel 65.451 51.26787
Neutraal 14.111 23.03047
Weinig 1.31 10.11342
Nee 0.00 3.0397

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Sociaal medische zorg' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Kun je een bedrijfsarts spreken als je dat nodig vindt?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 84.4 65.6
Altijd 66.752 37.34940
Soms 6.45 16.92238
Nee 0.00 11.91576
Weet niet 26.921 33.94493

Hoe word je bij ziekte door je bedrijf begeleid?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 62.5 49.3
Zeer goed 7.76 5.0656
Goed 35.928 25.73399
Neutraal 21.817 24.13197
Niet zo goed 1.31 11.81567
Slecht 0.00 13.21745
Weet ik niet 33.326 20.32683

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Ongewenst gedrag' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Word je in je werk wel eens bedreigd, gepest of gediscrimineerd door collega's?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 96.2 93.0
Zeer vaak 0.00 0.8110
Vaak 0.00 2.0269
Soms 11.59 14.51925
Nooit 88.569 82.610943

Word je in je werk wel eens bedreigd, gepest of gediscrimineerd door anderen, zoals klanten, leveranciers etc.?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 92.8 92.3
Zeer vaak 0.00 0.572
Vaak 0.00 1.9247
Soms 21.817 17.92366
Nooit 78.261 79.710560

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Balans werk en privé' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Vind je dat er rekening wordt gehouden met je behoeften en wensen bij het combineren van werk en privé?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 69.2 50.8
Ja, zeer veel 12.810 6.1812
Ja, veel 57.745 30.23997
Neutraal 23.118 35.24659
Weinig 6.45 18.02384
Nee 0.00 10.51395

Kun je verlof nemen van je werk in het geval van problemen in je privéomgeving, bijvoorbeeld bij ziekte van een gezinslid of ernstige problemen thuis?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 95.5 82.5
Ja 91.071 72.69616
Nee 0.00 7.81029
Weet niet 9.07 19.52586

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Werktijden' is gebaseerd op de volgende vraag:

Ben je tevreden over de invloed die je hebt op je rooster of werktijden?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 92.9 62.3
Zeer tevreden 79.562 30.03971
Een beetje tevreden 14.111 23.03045
Neutraal 5.14 23.93165
Een beetje ontevreden 1.31 12.51662
Zeer ontevreden 0.00 10.61404

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Overwerk' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Moet je beschikbaar zijn voor overwerk, buiten je vaste werktijden of rooster om?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Vaak 29.523 12.21618
Regelmatig 24.419 18.42431
Soms 37.229 47.76320
Nooit 9.07 21.72878

Vergoedt je werkgever overwerk of pieperdienst/consignatie voldoende (in tijd of geld)?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10011525
Ja, ruim voldoende 3.83 6.3728
Ja, voldoende 28.222 38.14390
Neutraal 12.810 18.72155
Onvoldoende 6.45 12.61448
Nee 14.111 10.01152
Niet van toepassing 25.620 4.4506

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 5 vragen

De score op het onderwerp 'Nachtdienst' is gebaseerd op de volgende 5 vragen:

Werk je in nachtdienst?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 99.4 87.8
Ja, altijd 0.00 4.8635
Soms 1.31 14.81958
Nee 98.777 80.410654

Hoeveel nachtdiensten heb je gemiddeld per maand?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 1001 1002593
Gemiddeld 0.001 6.742593

Hoeveel nachten heb je de afgelopen 12 maanden maximaal achter elkaar gewerkt zonder rustdagen?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 1001 1002593
Gemiddeld 0.001 4.852593

Hoeveel uren zitten er minimaal tussen een nachtdienst en een volgende dienst?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 1000 1002593
Gemiddeld -0 28.592593

Vind je het werken in nachtdienst zwaar?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 1001 1002593
Vaak 0.00 20.6535
Regelmatig 0.00 20.1521
Soms 100.01 43.91139
Nooit 0.00 15.3396

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Lichamelijke belasting' is gebaseerd op de volgende vraag:

Vind je je werk lichamelijk zwaar?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 76.6 55.6
Ja, erg zwaar 0.00 7.0924
Ja, zwaar 3.83 24.33216
Neutraal 26.921 27.63659
Niet zo zwaar 28.222 21.42841
Nee 41.032 19.72607

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 3 vragen

De score op het onderwerp 'Kortcyclisch werk' is gebaseerd op de volgende 3 vragen:

Komen in je werk dezelfde kortdurende activiteiten herhaaldelijk terug?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Ja 20.516 61.18094
Nee 79.562 38.95153

Zo ja, hoe lang duurt één zo'n activiteit die je telkens herhaalt?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10016 1008094
Minder dan 90 seconden 6.31 10.9880
90 seconden à 5 minuten 6.31 20.21639
5 minuten à 10 minuten 25.04 22.01778
Meer dan 10 minuten 62.510 48.13897

Hoeveel tijd van je totale dagtaak ben je bezig met deze activiteiten?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10016 1008094
De hele tijd. 0.00 12.41005
Bijna de hele tijd. 0.00 19.91609
Ongeveer 3/4 van de tijd. 18.83 16.31319
Ongeveer de 1/2 van de tijd. 12.52 21.41731
Ongeveer een 1/4 van de tijd. 62.510 24.41973
Zelden. 6.31 5.8473

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 2 vragen

De score op het onderwerp 'Geestelijke belasting/tijdsdruk' is gebaseerd op de volgende 2 vragen:

Moet je onder hoge tijdsdruk werken?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 37.2 47.4
Vaak 24.419 18.12396
Regelmatig 39.731 30.44022
Soms 35.928 43.05696
Nooit 0.00 8.61133

Vind je je werk geestelijk of emotioneel zwaar?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 42.6 52.1
Ja, erg zwaar 5.14 5.0666
Ja, zwaar 41.032 25.73405
Neutraal 39.731 37.85013
Niet zo zwaar 6.45 18.82493
Nee 7.76 12.61670

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 3 vragen

De score op het onderwerp 'Onveiligheid' is gebaseerd op de volgende 3 vragen:

Vind je je werk onveilig?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 88.8 73.5
Ja, zeer onveilig 0.00 1.7220
Ja, onveilig 0.00 8.31100
Neutraal 11.59 27.13590
Niet zo onveilig 21.817 20.42700
Nee 66.752 42.65637

Kom je met gevaarlijke stoffen in contact (door inademing of huidcontact)?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 96.2 76.5
Ja, zeer vaak 0.00 3.2426
Ja, vaak 0.00 9.81298
Neutraal 1.31 14.11873
Niet zo vaak 12.810 23.53108
Nooit 85.967 49.46542

Heb je last van schadelijk geluid?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 93.6 65.4
Ja, zeer vaak 0.00 7.5993
Ja, vaak 0.00 17.32289
Neutraal 6.45 17.02258
Niet zo vaak 12.810 22.42971
Nooit 80.863 35.84736

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' is gebaseerd op de volgende vraag:

Krijg je van je bedrijf persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals adembescherming, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming) als je deze nodig hebt?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 98.3 91.4
Ja, helemaal gratis 6.45 55.07290
Ja, gedeeltelijk gratis 1.31 4.9644
Ja, maar niet gratis 0.00 1.1147
Nee 1.31 6.3828
Niet van toepassing 91.071 32.74338

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 3 vragen

De score op het onderwerp 'Uitzendkrachten' is gebaseerd op de volgende 3 vragen:

Worden er in het bedrijf uitzendkrachten ingehuurd voor vast werk?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 60.1 52.3
Vaak 1.31 18.52448
Regelmatig 11.59 19.32557
Soms 37.229 24.23205
Nooit 12.810 21.42830
Weet niet 37.229 16.72207

Verdienen de uitzendkrachten voor hetzelfde werk in de organisatie meer, evenveel of minder dan de vaste medewerkers in de organisatie?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 64.1 48.9
Meer 1.31 4.3575
Ongeveer evenveel 29.523 12.81700
Een beetje minder 5.14 10.31366
Veel minder 0.00 10.71422
Weet niet 64.150 61.88184

Krijgen uitzendkrachten aanwijzingen over de veiligheidsvoorschriften?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 55.8 69.2
Ja 12.810 46.16105
Nee 1.31 7.61011
Weet niet 85.967 46.36131

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Houding vakbond' is gebaseerd op de volgende vraag:

Vindt je bedrijf het goed als werknemers actief lid zijn van een vakbond?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 99.4 71.0
Ja 98.777 51.46815
Nee 0.00 9.51252
Weet niet 1.31 39.15180

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 3 vragen

De score op het onderwerp 'Medezeggenschap werknemers en CAO' is gebaseerd op de volgende 3 vragen:

Is er in je bedrijf een ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van het personeel?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 100.0 74.3
Ja 100.078 71.19419
Nee 0.00 22.42973
Weet niet 0.00 6.5855

Neemt je werkgever deze ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van het personeel serieus?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10010950
Score 76.9 58.4
Ja, zeer serieus 28.222 10.51148
Ja, serieus 52.641 29.73251
Neutraal 14.111 19.22097
Niet zo serieus 1.31 11.11216
Nee 0.00 5.3582
Weet niet 3.83 10.21117

Houdt je werkgever zich aan de CAO?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10077 10012424
Score 80.9 60.3
Ja, zeer goed 33.826 12.91604
Ja, goed 55.843 36.74561
Neutraal 5.24 22.82827
Niet zo goed 1.31 11.01371
Nee 0.00 5.8717
Weet niet 2.62 8.0989

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Inkomen' is gebaseerd op de volgende vraag:

Is je inkomen voldoende voor je levensbehoeften?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 80.4 57.5
Ja, ruim voldoende 34.627 9.21219
Ja, voldoende 55.143 39.65248
Neutraal 9.07 28.83814
Onvoldoende 0.00 16.82229
Nee 1.31 5.6737

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Pensioen' is gebaseerd op de volgende vraag:

Is er een pensioenregeling bij je werkgever?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 99.4 94.0
Ja 98.777 91.212078
Nee 0.00 3.2420
Weet niet 1.31 5.7749

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Toekomst' is gebaseerd op de volgende vraag:

Maak je je zorgen over de toekomst van je baan?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 65.4 47.0
Ja, zeer veel 3.83 17.22285
Ja, veel 7.76 23.93161
Neutraal 29.523 25.73408
Niet zo veel 41.032 20.02652
Nee 17.914 13.11741

Resultaat vergeleken met landelijk

Tekstuele uitleg resultaat

Deze teksten moeten nog opgesteld worden.

Gebaseerd op 1 vraag

De score op het onderwerp 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen' is gebaseerd op de volgende vraag:

In welke mate is je werkgever actief ten aanzien van duurzaamheid?

procent | aantal Selectie Landelijk
Totaal 10078 10013247
Score 65.1 55.5
Heel actief 11.59 8.41109
Actief 38.530 29.53910
Neutraal 32.125 31.64184
Niet actief 1.31 10.81429
Helemaal niet actief 0.00 6.6880
Weet niet 16.713 13.11733

Deze tekst moet nog opgesteld worden.bl

Kies rapportage*

Bedrijf

Sector

Contractsoort

Meer selecties

Geslacht

Lidmaatschap

Leeftijd in jaren (van - t/m)

Tijdvak van invullen

Onderwerpen

78 personen geselecteerd, GGW-score: 77.7